Nat voorjaar vraagt om inhaalslag

Om te bepalen of doorzaaien noodzakelijk is, kan het grasland het beste in augustus beoordeeld worden.

Haalt dit perceel dit jaar de norm van 14.000 kilogram droge stof per hectare of blijft de

productie achter. Belangrijke voorwaarde bij het realiseren van een hoge productie is het grassenbestand.

Bestaat dit uit meer dan 80 procent goede grassen of hebben ruwbeemd en onkruiden de overhand.

Doorzaaien in het najaar

Het najaar is een prima tijdstip om weides door te zaaien. De bodemtemperatuur is nog hoog genoeg om het gras te laten kiemen en meestal valt er voldoende regen. Wanneer u de slechte percelen met meer dan 10 procent kweek in het najaar herstelt, plukt u hier in het voorjaar direct de vruchten van. Het levert u gemiddeld 30 procent meer goed ruwvoer op in de eerste snede. Tot 15 september zijn de keuzes voor doorzaaimengels legio. U kunt kiezen uit Maaien voor maaipercelen of Smakelijke Weide voor percelen die u afwisselend maait en beweidt. Doorzaaien met klaver is tot 15 september een goede optie. Klaver is in staat via rhizobiumbacteriën stikstof uit de lucht te binden en om te zetten in voor de plant opneembare stikstof. Het gras dat in de directe omgeving van de klaver staat, profiteert hiervan mee. Wilt u meer lezen over klaver? Klik dan hier.

 

Doorzaaien na 15 september

Zaait u uw percelen door na 15 september dan is Doorzaai het beste advies. Dit unieke graszaadmengsel is speciaal samengesteld om goed te presteren onder zware omstandigheden. De rassen in Doorzaai kiemen al bij een bodemtemperatuur van 6 graden Celsius.

Wilt u na de (late) maisoogst uw perceel inzaaien met blijvend grasland, ook dan is Doorzaai een prima keuze die u rendement oplevert. 

 

In tijden met een lage melkprijs worden investeringen vaak op de lange baan geschoven. Toch is doorzaaien beduidend voordeliger dan een perceel volledig vernieuwen. Het is daarom verstandig goed naar uw graslandpercelen te kijken. Uw grond is immers uw duurste productiemiddel en met het geringe investering heeft u binnen een half jaar de kosten van het doorzaaien weer terugverdiend met een hogere gewasopbrengst.

 

Doorzaai
Het graszaadmengsel Doorzaai is verkrijgbaar bij Barenbrug dealers. Voor al uw vragen over de teelt van ruwvoer kunt u terecht bij de Barenbrug dealers of stuur een mail naar info@barenbrug.nl.

 

Klik op de button voor een dealer bij u in de buurt.

 

 

 

 

terug