Bar Rough

Landschappelijk decor

  • Geschikt voor alle soorten bodems.
  • Minder onderhoud vereist.
  • Jaarrond aantrekkelijke bloei.
  • Goede schaduwtolerantie.
  • Green
  • Tee
  • Fairway
  • Rough
Samenstelling
Soort
20%
Roodzwenk - gewoon
30%
Roodzwenk - fijn
50%
Hardzwenkgras
Specificaties
Kortst mogelijke maaihoogte
> 5 mm
Duurzaam onderhoud
GreenEarth-label
Zaaidichtheid/m²
10-20 gr
Zaaidiepte
4-6 mm
Verpakking
15 kg
Hogere balsnelheid greens
Bestand tegen zeer kort maaien
Ziekteresistentie
Zodedichtheid
Zeer snelle vestiging
Zelf herstellend vermogen
Bespelingstolerantie zomer
Bespelingstolerantie winter
Winterkleur (donkerheid)
Snel opgroenen na de winter
Schaduwtolerantie
Minder bemesting vereist
Minder beregening vereist
Minder maaien vereist
Minder pesticiden vereist
Golf

Al meer dan een halve eeuw kweekt Barenbrug grassen voor golfbanen. Hierdoor zijn golfbaanmengsels van Barenbrug ver doorontwikkeld en wereldwijd toonaangevend. Om met nieuwe producten goed aan te sluiten bij de praktijk, werkt Barenbrug nauw samen met greenkeepers en golfbaanarchitecten.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Bekijk hier het
laatste Sport &
Recreatie-nieuws
Vaknieuws