Hulp bij droogteschade

Droogteschade! Gras verkleurde van groen naar geel en van geel naar bruin. Zit er nog leven in jouw grasmat? Wat moet je doen om weer een mooie groene grasmat te krijgen en wat zijn de gevaren die op de loer liggen? Vragen waarop je in deze Barenbrug droogte-special antwoord vindt. Met dit exclusieve stappenplan creëer je weer ‘in no time’ een gezonde vitale grasmat!

Stap 1: Doe de vitaliteitstest!

Bij temperaturen boven de 25 ℃ gaan veel grassoorten in een rusttoestand. Er zit veel verschil tussen de grassoorten. De ene grassoort overleeft de extreme hitte en droogte wel, de andere grassoort legt het loodje. De volgende simpele test geeft je antwoord op de vraag of de grassen in jouw grasmat nog leven.

Vitaliteitstest:

  1. Steek met de schep een stuk gras uit de grond.
  2. Leg deze in een emmer met water en laat de graspol volledig verzadigen.
  3. Laat het water uit de emmer lopen en laat de graspol erin liggen.
  4. Indien er aan de onderkant van de pol na 2 tot 3 dagen witte worteltjes ontstaan, leven de grasplanten nog.

 

Conclusie stap 1: Witte of bruine worteltjes?
De grasplanten die witte worteltje maken, kunnen zichzelf herstellen indien vocht beschikbaar komt. Indien er geen nieuwe witte worteltjes tussen de bruine wortels ontstaan, is de kans klein dat de grasplant de hitte en droogte heeft overleefd.

Let op: Gevaar!
Doordat de bestaande grasplanten heel zwak of dood zijn, zal er veel plaats zijn voor nieuwe planten. Dit kunnen ook ongewenste planten zijn zoals straatgras of onkruiden. Van deze planten zitten waarschijnlijk nog veel zaden in de grond die gaan kiemen als vocht beschikbaar wordt gemaakt. Als de grasmat niet wordt geholpen bij het herstel, zullen deze planten de overhand nemen en zal een lelijke en zwakke grasmat ontstaan.

Stap 2: Doe de waterafstotendheid test

Een goede vitaliteit is geen garantie dat de grasmat ook herstelt; het is essentieel dat de bodem water opneemt. Is de grond waterafstotend, dan zal de grasmat toch niet herstellen, zelfs niet als hij water krijgt. Waterafstotende grond ontstaat door stress in de grasplanten, andere planten en in de bodemorganismen gedurende hete en droge perioden. Water kan daardoor niet meer of soms slechts lokaal de bodem in trekken. Waterafstotende grond maakt het de verdroogde grasplant dus nóg lastiger om weer te kunnen herstellen als er wel weer regen valt, want het regenwater bereikt de wortels niet. De waterafstotendheid moet dus eerst worden opgelost.

Druppeltest:

De volgende test geeft een goed beeld of grond waterafstotend is:

  1. Steek met de schep of guts een plug gras uit.
  2. Leg op elke 2 cm diepte een druppel water.
  3. Duurt het meer dan 1 minuut voordat de druppel in de grond trekt? Dan is de grond té waterafstotend voor normaal herstel van de grasmat. Doorzaaien in een waterafstotende grond heeft geen zin.

 

Conclusie stap 2: waterafstotend of niet?
Indien de bodem waterafstotend is, heeft doorzaaien met een normaal graszaadmengsel geen zin! Water kan het zaad niet bereiken voor kieming en eventueel gekiemde zaden kunnen geen plant worden als water de wortels niet kan bereiken. Barenbrug heeft een oplossing voor waterafstotende bodems: Yellow Jacket Water Manager! Deze revolutionaire zaadbehandeling met Yellow Jacket Water Manager zorgt ervoor dat de waterafstotendheid teniet wordt gedaan en ook niet terugkomt gedurende de periode dat de jonge grasplanten uitgroeien tot volwassen planten (vestigingsperiode). Je grasmat zal weer sterk en vitaal zijn met gezonde sterke jonge planten. Deze technologie is toegepast op alle Resilient Blue® grasmengsels.

 

Stap 3: Herstel je grasmat

Hieronder volgen 3 op maat beschreven oplossingen voor sportvelden, golfbanen en gazon/parken.

Herstel droogteschade gazons en parken

Droogteschade gazons 'in no time' hersteld.

Herstel droogteschade sportvelden

Droogteschade sportvelden 'in no time' hersteld.

Herstel droogteschade golfbanen

Droogteschade golfbanen 'in no time' hersteld.

Sport en recreatie

Het laatste nieuws over grasmengsels in de sport en recreatie branche vindt u hier. Verschillende grasmengsels worden gebruikt bij sportvelden. Ook voor uw gazon of bloemenveld heeft Barenbrug de beste grasmengsels. Dat geldt ook voor bermen, dijken, vliegvelden en boomgaarden.

Het laatste nieuws over grasmengsels in de sport en recreatie branche vindt u hier. Verschillende grasmengsels worden gebruikt bij sportvelden. Ook voor uw gazon of bloemenveld heeft Barenbrug de beste grasmengsels. Dat geldt ook voor bermen, dijken, vliegvelden en boomgaarden.

Het laatste nieuws over grasmengsels in de sport en recreatie branche vindt u hier. Verschillende grasmengsels worden gebruikt bij sportvelden. Ook voor uw gazon of bloemenveld heeft Barenbrug de beste grasmengsels. Dat geldt ook voor bermen, dijken, vliegvelden en boomgaarden.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
terug