Graaddagen van gras

SOS - Super Over SeedingDe temperaturen blijven de komende tijd vrij constant. Hierdoor is het goed mogelijk om met de groei-graaddagen rekenmethode de kieming van SOS te voorspellen. Uit onderzoek door Barenbrug blijkt dat SOS al veel vroeger kiemt dan bijvoorbeeld het reguliere Engels raaigras. 

Schade grasveld na aanhoudende regen. Herstel met SOS.Zachte winter
De huidige winter gaat nu al de boeken in als een van de zachtste winters van de afgelopen 300 jaar. Nachtvorst is zeldzaam en sneeuw hebben we al helemaal niet gezien. Een krachtig lagedrukgebied houdt al lange tijd stand waardoor etmaaltemperaturen ruim boven het langjarig gemiddelde kwamen te liggen en de grasplanten op veel velden door bleven groeien. Doordat er niet of onvoldoende werd bemest begon het gras gebreksverschijnselen zoals bladvlekkenziekte en roodraad te vertonen. Hierdoor nam de goede conditie van de velden sterk af.

 

De planten verzwakten en konden de intensieve bespeling niet meer aan. Als gevolg kwamen er kale plekken op het veld en dat gaf straatgras de kans om overal door te komen. Dat lijkt mooi groen, maar tast de kwaliteit van het veld erg aan. Ook de hoeveelheid regen deze winter is een probleem. Doordat de grond is verzadigd kan het water niet weg, dit kan leiden tot ernstige schade aan het veld. 

Klik hier voor meer informatie over straatgras

SOS is dé oplossingSOS is dé oplossing
Ook in een milde winter als deze is SOS dé oplossing om nú een eind te maken aan de kaal gespeelde velden. SOS kiemt vlot onder lage temperaturen maar biedt bovenal als ‘quick fix’ een zeer snelle vestiging waardoor bespeling mogelijk blijft tot aan het einde van het speelseizoen in juni. Hoewel de temperaturen niet echt laag zijn blijft SOS de enige snelle oplossing in vergelijking tot regulier Engels raaigras. Toch blijft de temperatuur nog wel te laag voor Engels raaigras, SOS biedt hier dus de ideale oplossing. Uit onderzoek blijkt dat SOS minder graaddagen nodig heeft om te kiemen dan Engels raaigras.

Klik hier voor meer informatie over doorzaaien in de winter met SOS 

Kieming voorspellen door graaddagen
Dankzij het aanhoudende lagedrukgebied boven Nederland blijven de temperaturen de komende tijd vrij constant. Hierdoor is het goed mogelijk om met behulp van de zogenaamde graaddagen rekenmethode de kieming van SOS te voorspellen. Graaddagen worden doorgaans gebruikt in de landbouw om het moment van oogsten of bemesten te voorspellen. Ook is het een bruikbare methode om de ontwikkeling van onkruiden in een gewas te bepalen. Bij gras is het ook goed te gebruiken.

 

Onderzoek bij Barenbrug heeft aangetoond dat grasrassen kunnen kiemen bij lage of juist hogere temperaturen binnen de normale kiemperiode. De proef liet echter ook zien dat alle zaden van de rassen uiteindelijk allemaal kiemden aan het eind van de proef. Hieruit kunnen we opmaken dat het kiemproces sterk afhangt van de som van de gemiddelde temperaturen.

Graaddagen overzicht SOSDe graaddagen (in het engels: Growing Degree Days, voortaan afgekort tot GDD) kunnen worden berekend met de volgende formule: (Tmax + Tmin)/2.  De proeven hebben laten zien dat SOS kiemt na 100 tot 110 graaddagen ten opzichte van bijvoorbeeld 100% Engels raaigras Bargold (vanaf 115 graaddagen) en Barlennium (120 graaddagen). Onderstaande tabel laat voor verschillende situaties zien dat hoe lager de temperatuur is hoe meer toegevoegde waarde SOS heeft.

Is uw grasmat ook aan herstel toe? Of het nu het doelgebied in een stadion betreft, het zestienmetergebied bij de plaatselijke amateurclub of het voetbalveldje in uw wijk, ga nú voor SOS!