Benut opheffen scheurverbod voor kwaliteitsimpuls ruwvoer

Met de nieuwe regeling omtrent graslandvernieuwing mag op alle gronden (ook op zand en löss) de versleten grasmat vervangen worden. Dit biedt kansen om de kwaliteit van het gras én het ruwvoer fors te verbeteren of om de schade die ontstaan is door de drooge te herstellen.

 

 

Augustus scheurmaand

Van oudsher is augustus de scheurmaand. Op de meeste bedrijven is er in een gemiddeld jaar dan voldoende ruwvoer gewonnen en is de verwachte grasgroei gemiddeld genomen laag door droogte. Omdat de bodemtemperatuur op dat moment wel hoog is, is augustus de ideale maand om het grasland te vernieuwen: het geeft de grootste slagingskans op een succesvolle vernieuwing van het grasland.

 

Het opheffen van het scheurverbod biedt melkveehouders op zand en lössgrond de kans om dit jaar grasland succesvol te vernieuwen.

Ideaal voor klaver en rietzwenk

 

Vooral klavers, rietzwenken en grassen van kleine zaden - waaronder veldbeemd en timothee - vestigen zich goed bij een hoge bodemtemperatuur en voldoende vocht.

 

Begin augustus zijn de werkzaamheden aan het perceel - zoals onkruid bestrijden, ploegen en egaliseren, prima uit te voeren. Met het vorderen van de werkzaamheden richting september neemt ook de kans op neerslag toe waardoor het inzaaien zonder risico kan plaatsvinden.

 

 

Geen oogstderving

Het voordeel van grasland vernieuwen in augustus is ook dat het niet ten koste gaat van de eerste drie snedes. Er is in een gemiddeld jaar al voldoende ruwvoer geoogst waardoor de ruwvoerpositie voor het aanstaande winterseizoen verzekerd is. Het enige dat gemist wordt is een najaarsoogst. Deze oogst wordt echter dubbel en dwars vergoed door de voorjaarsoogst van volgend jaar. Doordat er gebruik gemaakt wordt van de nieuwste genetica neemt zowel de opbrengst als kwaliteit van het gras/ruwvoer toe.

Betere arbeidsplanning

Grasland scheuren in augustus past ook prima in de arbeidsplanning van veehouders en loonwerkers. Het bestrijden van kweek en zuringen is dan het meest effectief omdat de sapstromen in de plant naar beneden gaan. Gezien de droge omstandigheden kunnen in augustus tevens storende grondlagen goed aangepakt worden. Zowel voor diepgronden als eventueel draineren is de maand augustus ideaal.

Bemesten niet noodzakelijk

Het voordeel van vernieuwen van het grasland in augustus is dat de nieuwe grasplanten ruim voldoende voedingstoffen halen uit de verteerde oude grasmat. Bemesten met drijfmest of kunstmest is niet nodig. Wel is het verstandig de pH van de bodem te onderzoeken en eventueel te bekalken. Met een optimale pH is het gras in staat fosfaat, stikstof en andere mineralen beter te benutten. Houd er rekening mee dat in het jaar van vernieuwen er 50 kg N uit kunstmest minder mag worden uitgereden. Vandaar dat melden van graslandvernieuwing bij de overheid nog verplicht is.

 

Lees meer over het aanmelden van graslandvernieuwing op de site van RVO.

Combineer rietzwenk met klaver voor meer eiwit van eigen land.

In 2025 moet de Nederlandse melkveehouderij 65 procent van de eiwitbehoefte halen van eigen land of uit de buurt. Klaver en Structuur (met zachtbladig rietzwenk) worden daardoor zeer interessant om te telen op maaiweides. Beide realiseren een hogere totale eiwitopbrengst. Voor zowel klaver als Structuur met NutriFibre technologie geldt dat de slagingskans het grootst is wanneer ze in augustus gezaaid worden.

 

Structuur met de NutriFibre technologie kan het beste gecombineerd worden met klavermengsel Duet (rode en witte klaver). Melkveehouders krijgen dan een gewas met een enorme opbrengst (+20% ten opzichte van gangbare maaiweides met klaver) met meer totaal eiwit en diepe beworteling. Hierdoor is dit mengsel minder gevoelig voor droogte, gaan er geen mineralen verloren en wordt er bespaard op de aankoop van krachtvoer en voergrondstoffen.

Advisering en verkoop

Voor meer informatie en advisering over Structuur en Duet kunt u terecht bij de Barenbrug-dealer. Klik op de button voor een Barenbrug-dealer bij u in de buurt.

terug