Herstel schade engerlingen en emelten met RPR & SOS

Engerlingen en emelten kunnen de oorzaak zijn van een volledig verwoeste grasmat. Beide larven zijn een heerlijke maaltijd voor veel verschillende vogels, dassen, vossen en egels. Deze hongerige dieren kunnen het gras volledig verwoesten. De kale plekken kunnen in deze periode het best worden hersteld met RPR & SOS. Dit grasmengsel kiemt zeer snel onder de huidige lage temperaturen en garandeert een goed herstelde grasmat voor de winterperiode. Onkruiden en straatgras krijgen bij het zaaien van RPR & SOS minder kans om zich te vestigen in de ontstane kale plekken!

Gevaar straatgras!

Straatgras, ook wel Poa Annua, is een eenjarig, soms tweejarig en in een enkel geval overblijvend beemdgras (Poa) met een korte beworteling.

Emelten

Emelten zijn de larven van de langpootmug en hebben een grijs-grauwe kleur. In tegenstelling tot de engerling zijn ze pootloos, hebben ze geen duidelijke kop, liggen ze recht en worden ze circa 40 mm lang. De eieren worden door de langpootmug zeer oppervlakkig in of op de grond gelegd, bij voorkeur in de luwte en op vochtige plaatsen. In sportvelden zijn dit veelal de minder bespeelde zijstroken.

Emelten houden zich overdag schuil in de grond en komen ’s nachts boven de grond. Ze vreten aan bovengrondse groene delen van de grasplant, inclusief het groeipunt van het gras, waardoor de plant afsterft. De meeste schade ontstaat in het (vroege) voorjaar bij relatief vochtig en warm weer en in de nazomer. De grootste emeltenschade wordt veroorzaakt door hongerige beesten, zoals de kraai. 

 

Engerlingen

Engerlingen zijn de larven van onder andere de meikever, junikever of rozekever. Engerlingen hebben een crème-witte kleur, een lichtbruine kop, drie paar vrij lange borstpoten en een week zakvormig pootloos achterlijf. Ze liggen vaak krom.

De eieren worden in mei en juni afgezet door de kevers en de larven ‘eten’ zich vervolgens tussen juni en oktober naar boven. Engerlingen bevinden zich vlak onder de zode en vreten aan de wortels van de grassen. Bij sterke aantasting komt de zode volledig los op het oppervlak te liggen en kan zo worden opgetild. Met name bij droog weer sterft de grasmat af. De grootste schade wordt echter veroorzaakt door andere dieren die op zoek zijn naar deze lekkernijen, zoals kraaien, dassen en andere beesten. Engerlingen hebben een voorkeur voor goed doorlatende, enigszins losse zandgrond.

 

Als de temperatuur afneemt, gaan de larven weer dieper in de grond om te overwinteren. Op dat moment richten ze geen schade meer aan en is het zaak om de grasmat te herstellen. Indien dit niet gebeurt, zullen de kale plekken worden opgevuld met straatgras en onkruiden! Bij de huidige temperaturen is doorzaai met een traditioneel sportveldmengsel niet effectief. SOS komt juist bij lagere temperaturen goed tot zijn recht en zorgt er voor dat de mat weer hersteld de winter in gaat!

 

Voorkómen van straatgras

Het RPR-gras komt zeer snel op en heeft de stevigheid van veldbeemdgras. Hierdoor maakt ongewenst straatgras minder kans zich te vestigen. Zo heeft u een dichtere, beter wortelende grasmat die minder mest en water nodig heeft. Proeven hebben aangetoond dat gebruik van het nieuwe mengsel Bar Extreme RPR de straatgrasdruk met 20% kan doen afnemen binnen 2 maanden na inzaai. Doordat RPR al zo vroeg ingezaaid kan worden, heeft u langer profijt van een groene grasmat. Door het mengsel met RPR technologie wordt stevigheid en snelheid gecombineerd, is de schade van de golfbaan minimaal en blijft de grasmat van de tee of fairway het jaarrond gesloten.

 

minder straatgras

RPR

Engels raaigras met horizontale uitlopers dat ijzersterk en zelfherstellend is, dat is RPR. De horizontale uitlopers worden ook wel determinate stolons genoemd. Dit mengsel is het eerste Engels raaigras met dit bijzondere eigenschap. RPR is geschikt voor de meest extreme betreding en behoudt dan toch zijn sterkte en goede looks.

SOS, dé oplossing voor kale plekken

SOS is een innovatief graszaadmengsel dat wordt gekarakteriseerd door haar extreem snelle vestiging en herstellende vermogen. Zelfs bij doorzaai onder zeer lage temperaturen is het mengsel succesvol. SOS vestigt en herstelt onder koude omstandigheden tot wel 50% sneller dan Engels raaigras. Velden die door een hoge betreding zijn beschadigd, herstellen in een veel kortere tijd. De kans dat ongewenst straatgras en onkruiden zich vestigen wordt geminimaliseerd. De mat met SOS gaat sterker de winter in en komt daar nog sterker uit.

 

SOS kan nog tot lang in het najaar/winter worden gebruikt voor doorzaai, omdat er al kieming plaatsvindt bij een bodemtemperatuur vanaf 6 graden! SOS wordt veelal in de winterstop gebruikt om de grasmat door te zaaien of om de kapot gespeelde grasmat pleksgewijs te herstellen.

Gras à la minute, bij lage temperaturen!

SOS kiemt zeer snel onder lage temperaturen en garandeert een goed herstelde grasmat voor de winterperiode.

Sport en recreatie

Barenbrug heeft een grote verscheidenheid aan grasmengsels voor verschillende toepassingen. Kijk in ons assortiment om te bepalen welk mengsel u nodig heeft. 

Barenbrug heeft een grote verscheidenheid aan grasmengsels voor verschillende toepassingen. Kijk in ons assortiment om te bepalen welk mengsel u nodig heeft. 

Barenbrug heeft een grote verscheidenheid aan grasmengsels voor verschillende toepassingen. Kijk in ons assortiment om te bepalen welk mengsel u nodig heeft. 

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
terug