Roodzwenkgras op de golfbaan

Minder bemesting op golfbanenRoodzwenkgras is gras dat uitstekend geschikt is voor golfbanen. Barenbrug heeft verschillende roodzwenkgrasrassen ontwikkeld die zeer duurzaam zijn. De golfsector krijgt namelijk steeds meer oog voor duurzaamheid. Het gaat daarbij niet alleen om het verkrijgen van meer natuur op de golfbaan, maar ook om duurzamer beheer van tees, fairways en greens. Onze mengsels Bar Fescue en Bar Fescue Plus dragen bij aan een duurzaam golfbaanbeleid.

Minder meststoffen door roodzwenkgras
Gras heeft voeding nodig om goed te kunnen presteren. Een overmaat aan mest is echter een bedreiging voor het ecosysteem. Bar Fescue en Bar Fescue Plus hebben een lage meststofbehoefte. Bar Fescue bestaat voor 100% uit roodzwenkgras. Bar Fescue Plus bestaat voor 70% uit roodzwenkgras en voor 30% uit hardzwenkgras. Jarenlang onderzoek bij STRI Bingley laat zien dat roodzwenk- en hardzwenkgras met lage tot zeer lage bemestingsinput uitstekend presteren op golfbanen. Het onderzoek toont aan dat bij lagere bemestingsinput de kwaliteit van de grasmat gelijk blijft.

 

Verandering van het aandeel roodzwenk in tijd bij twee bemestingsniveaus

Uit de figuur hiernaast blijkt dat het aandeel roodzwenk in de green bij standaard bemesting zelfs lager is dan bij lagere bemesting. Mede door deze goede eigenschap bezitten Bar Fescue en Bar Fescue Plus een Green Earth keurmerk.Weergave van resistenties tegen rooddraad voor Barenbrug rassen fijn uitlopervormend roodzwenkMinder pesticiden door roodzwenkgras
Door gebruik te maken van producten met daarin grasrassen met de beste cijfers voor ziekteresistentie, kan bespaart worden op de kosten van pesticiden. De kwaliteit blijft daarbij behouden en de duurzaamheid neemt toe.Onderzoek heeft aangetoond dat de gewone Barenbrug roodzwenkgrasrassen en de fijn uitlopende roodzwenkgrasrassen zeer goed scoren op resistentie tegen rooddraad. Zo zetten we ons met het Green Earth keurmerk in voor een duurzamere wereld.

Bar Fescue en Bar Fescue Plus
Het Barenbrug mengsel Bar Fescue met 100% roodzwenkgras verdient het Green Earth keurmerk. Het scoort namelijk op meerdere eigenschappen die tot dit keurmerk leiden, namelijk: minder water, minder meststoffen en minder pesticiden. Ook Bar Fescue Plus draagt het Green Earth keurmerk. Naast roodzwenkgras bevat Bar Fescue Plus 30% hardzwenkgras. Bar Fescue Plus scoort op alle eigenschappen die het Green Earth keurmerk kenmerken, namelijk: minder water, minder meststoffen, minder pesticiden en minder maaien.