SOS groeit door waar alle grassen het laten afweten

Herfst, ondanks de afnemende lichtintensiteit en de dalende nachttemperaturen blijft het nog groen om ons heen. Weerdata van de afgelopen jaren laten zien dat het groeiseizoen langer is geworden. Waar voorheen de laatste maaibeurt ergens medio oktober plaatsvond, is het tegenwoordig half november dat de maaimachine in ‘winterrust’ mag.

 

Meer weten over straatgras, klik hier!Najaarsdoorzaai

Normaal gesproken kan men dan prima uit de voeten met een doorzaaimengsel bestaande uit Engels raaigras, mits de condities goed zijn. Maar dat laatste is niet altijd meer het geval in het najaar. De kans op succes van doorzaai in het najaar is groot, ondanks de onzekerheid wat betreft de temperaturen. Met doorzaai wordt namelijk een voorsprong verkregen op mogelijke invasies van onkruiden en het ongewenste straatgas, dat voornamelijk de kop opsteekt in het (vroege) voorjaar. 

 

Meer weten over onkruiden zoals straatgras, klik hier!

 

 

Vanaf november worden echter de groeifactoren voor gras zienderogen slechter. Denk hierbij aan te weinig licht, te lage temperaturen en teveel vocht. Hierdoor wordt het risico op stress bij gras vergroot. Dit kan resulteren in fusarium, bladvlekkenziekte en slecht tot geen herstel na betreding of beschadiging.

 

Grafiek gem. temperaturen laatste 4 jaar Nov / Dec

 

Bron: KNMI 

 

Ondanks dat Engels raaigras in het gematigde klimaat door blijft groeien in herfst en winter is doorzaai met 100% Engels raaigras (Lolium perenne) niet ideaal. Om maar te zwijgen van een mengsel waarin veldbeemdgras (Poa pratensis) voorkomt; veldbeemd is van nature traag en bovendien ook nog een lichtkiemer. Voor beide soorten geldt daarnaast dat de kans op succes alleen maar kleiner wordt naarmate het kouder en donkerder wordt.

 

Zaaischema SOS, veldbeemd en Engels raaigras

 

Ga voor de snelste oplossing!

Een soort die hier geen moeite mee heeft is Lolium multiflorum westerwoldicum. Deze van oorsprong enkel voor voedergras gebruikte eenjarige raaigrassoort is het afgelopen decennium doorontwikkeld voor gebruik op sportvelden. En met groot succes: fijner blad, hogere betredingstolerantie, tolerant tegen korter maaien en bovenal een snelle kieming onder lagere temperaturen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het soort winterhard is. 

 

Meer weten over SOS, klik hier!SOS is een mengsel van Westerwolds en Engels raaigras. Juist deze combinatie maakt dit mengsel zo sterk in voor- én naseizoen, zeker nu de herfst op een zogenaamde ‘Indian summer’ is gaan lijken. Het mengsel SOS kiemt snel en het SOS mengsel is zo samengesteld dat men tot het eind van het speelseizoen plezier heeft van een strakke grasmat. 

 

Niet alleen hoge bodemtemperaturen en voldoende vochtigheid zorgen voor een succesverhaal, ook bij lagere temperaturen is dit mogelijk. Het grasmengsel SOS (bestaande uit een combinatie van Westerwolds en Engels raaigras), kiemt namelijk al bij 4-6 °C. Dit terwijl straatgras pas rond 8-10 °C kiemt. Doordat SOS de grasmat stevig opvult wordt straatgras onder de (groene) zoden gestopt, en verschijnt er in het voorjaar een strakke grasmat. Dankzij het langere groeiseizoen is doorzaai met SOS nu mogelijk in november en in sommige gevallen zelfs al in december. SOS groeit door waar andere grassen het af laten weten!

 

Wilt u meer weten over SOS - Super Over Seeding, klik hier!