Straatgras bestrijden

Straatgras: de nachtmerrie van greenkeepers en fieldmanagers. Straatgras (Poa annua) is een van de meest voorkomende grassoorten, maar ook een van de zwakste. De plant is eenjarig, soms tweejarig en in een enkel geval overblijvend beemdgras (Poa) met een zaadproductie die tot acht keer per jaar kan oplopen. Dit is het enige overlevingsmechanisme van deze soort. De plant heeft maar een korte beworteling, geen enkele betredingstolerantie, is gevoelig voor ziekten en heeft een slechte winter- en zomerhardheid. Door verstandige keuzen te maken met betrekking tot het soort graszaad voor het doorzaaien of nieuw inzaaien, kun je deze zwakke plant bestrijden!

Hoe is straatgras te herkennen?

Straatgras is meestal makkelijk te identificeren. De jongste bladeren verschijnen in een gevouwen vorm. Het blad heeft aan de basis geen oortjes en het ongeribde blad is aan de onderzijde dof en vaak bleekgroen van kleur. Op een sportveld is dit kleurverschil duidelijk te zien. Ook heeft Poa annua een lang en melkwit tongetje. In het sportveld is straatgras gemakkelijk te herkennen aan de overvloedige zaadvorming, want de plant bloeit het hele jaar door. De bladeren zijn ongeribd, waardoor ze zacht en golvend zijn.

 

Klik hier voor meer informatie over straatgras.

Figuur 1: Het overlevingsmechanisme van Poa annua

3 manieren om straatgras te bestrijden

1. Vroege kieming van sterke grassen

Straatgras kiemt al bij een bodemtemperatuur van 7 tot 8°C. Als de velden na de winter kaal zijn geworden is straatgras vaak de eerste plant die opkomt; de meeste grasmengsels kiemen namelijk pas bij hogere temperaturen. Dat betekent dat kale plekken snel worden opgevuld en de velden weer groen worden. Hoewel dat beter dan niets is, weegt dit voordeel niet op tegen de nadelen. Straatgras kan effectief worden bestreden met de SOS®-technologie van Barenbrug. SOS® kiemt al bij ca. 4°C, terwijl normaal Lolium perenne minstens een temperatuur van 7 tot 8°C nodig heeft. Wanneer het betredingstolerante SOS®-gras de kale plekken heeft opgevuld, is er geen ruimte meer voor straatgras om te groeien.

Figuur 2: Bestrijd Poa annua op kiemsnelheid

2. Sneller herstel dankzij sterke en kruipende grassen

Door onder andere de ondiepe wortels is de betredingstolerantie van straatgras matig tot laag. Hierdoor wordt het gras makkelijk weggetrapt of -geslagen. Het gevolg hiervan is dat er veel kale plekken ontstaan waardoor de kwaliteit van het speelveld of de golfbaan aanzienlijk afneemt. Als deze kale plekken niet opnieuw worden bedekt met sterke grassen zal Poa annua opkomen en de overhand nemen, omdat er altijd plekken zijn waar het zaad kan ontkiemen.

 

De meest eenvoudige manier om straatgras binnen het groeiseizoen te bestrijden is om een grastechnologie te gebruiken waarmee de grasmat zichzelf kan herstellen. Normaal Lolium perenne is een trosvormige plant zonder uitlopers of wortelstokken, die niet in staat is kale plekken te herstellen. Poa pratensis, veldbeemdgras met een zachte stam, heeft wel wortelstokken en wordt vaak voor bovenstaand doel gebruikt, maar deze plant herstelt zeer traag en is daardoor niet opgewassen tegen Poa annua.

 

De snelste oplossing om kale plekken te herstellen is het gebruik van zogenaamd kruipend overblijvend raaigras. In 2012 ontwikkelde Barenbrug de RPR®-grastechnologie (Regenerating Perennial Rye grass/zelfherstellend Engels raaigras), en tot op heden is er geen ander mengsel op de sportmarkt die bij lage temperaturen ontkiemt en zich zo snel herstelt. Met ieder RPR®-zaadje kunnen in de toekomst meer dan tien nieuwe planten ontstaan die bijdragen aan het herstel van kale plekken. Normaal overblijvend raaigras levert met één zaadje slechts één plantje, en dat heeft dus geen nut!

Figuur 3: RPR® (l) zelfherstellend Engels raaigras versus normaal Lolium perenne (r)

3. Straatgras in extreme omstandigheden bestrijden

Hardnekkige droogte en hitte, een hoge ziektedruk en langdurige lage voedingswaarden zijn allemaal factoren die fataal kunnen zijn voor jouw grasmat en die greenkeepers en fieldmanagers de nodige hoofdpijn kunnen bezorgen. Resilient Blue®, de onlangs geïntroduceerde grastechnologie van Barenbrug, is dé oplossing voor alle bovenstaande problemen. In tegenstelling tot beemdgrassen met zachte stengel houdt Resilient Blue® onder deze omstandigheden het ‘hoofd koel’ en verdraagt het een groot aantal stressfactoren. Door op precies het juiste moment te herstellen vecht Resilient Blue® terug en ontstaat er weer een volle grasmat. Dit maakt Resilient Blue® tot een unieke oplossing om Poa annua te bestrijden.

Figuur 3: Resilient Blue® versus normaal Poa pratensis in extreme omstandigheden

Oplossingen op maat

Poa annua kent dus veel zwakke punten. Wanneer je deze weet, kun je ze in je voordeel gebruiken. Bij lage temperaturen (vroeg in het seizoen of aan het einde van de herfst) biedt de SOS®-grastechnologie de snelste oplossing om straatgras te bestrijden. Als je tijdens het seizoen je grasmat sneller wilt herstellen van slijtage om zo kale plekken op te vullen met grassen met een sterke betredingstolerantie, biedt de RPR®-grastechnologie de beste oplossing. Door het veranderende klimaat is de unieke Resilient Blue®-grastechnologie een oplossing die het meest toekomstbestendig is en je helpt een zwakke grasmat of fairway te voorkomen. Al deze oplossingen zijn erop gericht om op de lange termijn kosten te besparen. Want uiteindelijk is Poa annua het meest dure gras om te onderhouden.

Logo-SOS-GT-White-2024!

SOS® een topper tegen straatgras

SOS® is een goede oplossing tegen straatgras. Vooral in de wintermaanden is SOS® een topper, het kiemt namelijk al bij 4 °C. Dat is eerder dan straatgras dat bij zo’n 8 °C kiemt. SOS® is dus ook een serieuze uitdager van straatgras. 

RPR-GT-logo-1900!

RPR® gaat strijd aan met straatgras

De meeste grasmengsels gaan ten onder tegen straatgras. Dit komt door de zeer snelle kieming van straatgras. Het kiemt en vestigt zich vaak eerder dan de meeste grasmengsels. RPR® kiemt zeer snel en vormt een extreem sterke grasmat die straatgras bijna geen kans geeft zich te vestigen.

Logo-Resilient-Blue-HR-2024-yellow!

Resilient Blue® bestrijdt straatgras in extreme omstandigheden

Resilient Blue® houdt onder extreme omstandigheden het ‘hoofd koel’ en verdraagt een groot aantal stressfactoren. Door op precies het juiste moment te herstellen vecht Resilient Blue® terug en ontstaat er weer een volle grasmat. Dit maakt Resilient Blue® tot een unieke oplossing om Poa annua te bestrijden.

terug