Maakt u een topkuil van uw gras en mais?

Ieder veehouder streeft naar het aanleggen van een smakelijke kuil zonder broei en schimmels met een hoge voederwaarde.  Zo’n topkuil stimuleert de melkproductie en de gezondheid van het vee.

 

Kijk naar de Youtube video voor advies over de aanleg van een topkuil.

 

terug