Upgrade uw ruwvoer in augustus

Augustus is een uitstekende maand voor graslandvernieuwing. De bodemtemperatuur is uitstekend en er is voldoende vocht aanwezig om het zaad te laten kiemen. Melkveehouders op zand- en lössgronden kunnen dit jaar ook hun versleten graslandpercelen vernieuwen vanwege het tijdelijk opgeheven scheurverbod. In augustus grasland vernieuwen levert volgend voorjaar direct meer ruwvoer op. Bovendien verbetert graslandvernieuwing de kwaliteit van het ruwvoer waardoor koeien meer melk kunnen produceren.

Wanneer moet ik grasland vernieuwen?

De beste manier om uw grasland te beoordelen is om regelmatig door uw weides te wandelen. Let hierbij op onderstaande punten:

 

  • Is het aandeel goede grassen meer dan 80%?
  • Ligt het perceel goed vlak?
  • Heeft het perceel een dichte zode zonder kale plekken?
  • Is het perceel ook in droge periodes productief?
  • Is er sprake van snelle hergroei na een maaisnede?
  • Is het water snel weg na een periode met veel regen?
  • Blijven uw koeien in het perceel goed aan de melk?
  • Is de VEM-waarde van uw kuilgras hoger dan 900?

 

Als u twee of meer vragen met nee moet beantwoorden, dan is het verstandig om graslandvernieuwing te overwegen. 

Keuzeschema graslandvernieuwing

Grasland vernieuwen in augustus? Denk aan klaver.

Augustus is een uitstekende periode voor het aanleggen van een grasklaverperceel. Klaver heeft voor een goede kieming en ontwikkeling een hoge bodemtemperatuur en voldoende vocht nodig. Beide voorwaardes zijn ruimvoldoende aanwezig in augustus. Ook zachtbladig rietzwenk (Structuur) heeft een betere start als het niet te laat in het najaar gezaaid wordt. Zaaien is augustus is dus zowel voor klaver als zachtbladig rietzwenk ideaal.

Waarom zou ik grasklaver zaaien?

Klaver is een vlinderbloemige en bindt stikstof uit de lucht. Het gras profiteert van deze ‘gratis’ stikstof. Met grasklaver is het dus mogelijk om met een lagere bemesting een smakelijk (zonder roest) en eiwitrijk gewas te telen. Zelfs in het najaar. Dit is de reden waarom klaver laatste jaren volop in de belangstelling staat.

 

Melkveehouder Anton van der Hoog uit Enspijk teelt al jaren met volle tevredenheid grasklaver. 

 

Klik hier voor de reportage over de ervaring met klaver van Anton van der Hoog.

Witte of rode klaver?

Of u het beste kunt kiezen voor witte of rode klaver hangt af van het gebruiksdoel van het grasland. Voor beweidingspercelen kunt u het beste kiezen voor witte klaver. Witte klaver levert 150 kg stikstof per hectare aan het gras. Rode klaver is geschikt voor maaipercelen en levert maar liefst 350 kilo stikstof per hectare aan het gewas. Bovendien wordt het fosfaat in de bodem beter benut door een grasklaver-mengsel ten opzichte van een 100% grasmengsel.

 

Klik hier voor een interview over fosfaatbenutting door klaver met Wiepie Haagsma, onderzoekster bij Wageningen University & Research.

Alice en Duet

Barenbrug heeft verschillende mengsels klaver in haar assortiment, die geschikt zijn voor grasland. Alice, de witte cultuurklaver kan goed tegen betreding en heeft een lange levensduur. Dit klaverras het is meest geschikt voor beweidingspercelen. Duet is klavermengsel met witte en rode klaver en levert het hoogst mogelijke hoeveelheid aan stikstof. Duet is geschikt voor maaipercelen.

Advisering en verkoop

Voor meer informatie en advisering over Structuur en Duet kunt u terecht bij de Barenbrug-dealer. Klik op de button voor een Barenbrug-dealer bij u in de buurt.

terug