Verbeter de bodemvruchtbaarheid na maisoogst

De teelt van mais onttrekt veel organische stof aan de bodem. Het verlies aan organische stof kan direct na de maisoogst aangevuld worden door inzaai van een goede groenbemester. Hiermee houd je de bodemvruchtbaarheid van jouw grond op peil.

Organische stof!

Wat doet organische stof:

 • Het legt waardevolle nutriënten vast in de bodem. Deze bodemvoorraad komt ten goede aan het volgende gewas. Ook bij de bemestingsbeperking volgens de nieuwe mestnorm is deze bodemvoorraad een welkome aanvulling.
 • Het zorgt voor een goed vochtvasthoudend vermogen. Dit voorkomt droogteschade aan het gewas.
 • Het verbetert de bodemstructuur. Zuurstof is hierdoor beter beschikbaar voor de wortels en het risico op wateroverlast wordt beperkt.

Welke groenbemester?

Grasgroenbemesters zijn bijzonder effectief voor herstel van het organische stofgehalte. Jouw bouwplan is bepalend voor de keuze van de groenbemester. Bij ‘mais na mais’ kies je een specifiek graszaadmengsel voor 1-jarige groenbemesting. Maar na ‘mais in een wisselteelt’ biedt het grasmengsel voor 2- of 3-jarige groenbemesting naast organische stof ook extra ruwvoer.

SoilCover

1-jarige groenbemester en vanggewas

 • Lage zaadkosten per ha
 • Betere opkomst dan standaard grasgroenbemesters
 • Snelle gewasontwikkeling
 • Vroege eerste snede voor ruwvoerwinning in het voorjaar is
  mogelijk
 • Samenstelling voor late inzaai: Specifieke rassen met snelle kieming en vestiging bij lage temperaturen en de hoogste norm voor kiemkracht en kiemenergie

 

Klik hier voor meer informatie over SoilCover.

Tornado 2

2-jarige groenbemester en voedergras

 • 35% hogere grasopbrengst dan blijvend grasland

 

Klik hier voor meer informatie over Tornado 2.

Tornado 3

2- of 3-jarige groenbemester en voedergras

 • 15-25% hogere grasopbrengst dan blijvend grasland
 • Geschikt voor lichte beweiding

Klik hier voor meer informatie over Tornado 3.

Advies & Aankoop

Grasgroenbemester SoilCover en Tornado 2 en 3 zijn te koop bij de Barenbrug dealers. 

terug