Voorkom vraatschade door engerlingen met zachtbladig rietzwenk

Je kent het vast wel, plotselinge dorre plekken in een weiland en een graszode die los op de ondergrond ligt: vraatschade door engerlingen. Als ook kraaien op zoek gaan naar deze sappige graswortelvreters is de schade aan de grasmat niet te overzien.

 

Er zijn meerdere redenen waarom het vraatleed de laatste jaren toeneemt. Denk aan het vervallen van chemische bestrijdingsmogelijkheden en klimaatverandering. Door dit laatste stijgt de temperatuur in onze klimaatzone en kunnen de dieren zich eenvoudiger vermeerderen.

 

 

Wat kun je doen tegen engerlingen?

Er zijn meerdere maatregelen waarmee je weides kunt beschermen tegen engerlingen.

  • Beweiding (vertrapping larven)
  • Intensief frezen van de zode bij graslandvernieuwing (sterfte larven)
  • Vruchtwisseling met bijvoorbeeld mais (wegnemen van voedselbron van larven).

 

Naast deze managementmaatregelen kan je ook de graszode weerbaar maken door een grassoort te telen die minder gevoelig is voor engerlingen, zoals zachtbladig rietzwenk. Onderzoek door Wageningen University & Research toont aan dat het aantal engerlingen in de zode onder een weide met zachtbladig rietzwenk veel lager is dan bij andere grassoorten, zie tabel.

Minder ideale omstandigheden voor engerlingen

Door het grote en stevige wortelstelsel van zachtbladig rietzwenk is het leefklimaat voor engerlingen minder aantrekkelijk. De wortels halen meer vocht uit de grond dat ten goede komt aan het gewas. De drogere grond rondom de wortels blijkt minder ideaal voor engerlingen. Daarnaast is door het uitgebreide wortelstelsel de graszode van zachtbladig rietzwenk vaster dan van Engels raaigras. Dit verkleint de bewegingsvrijheid van de larven. Tot slot, zachtbladig rietzwenk wortelt diep waardoor engerlingen - die zich in de eerste 10 centimeter onder de grond bevinden – minder schade aan het wortelstelsel aanrichten.  

Keuze voor weerbaar gras

Kortom: zijn jouw gronden gevoelig voor engerlingen? En wil je in jouw systematische aanpak voor lange termijn ook weerbare grassoorten meenemen? Kies dan voor Structuur. Dit weerbare gewas op basis van zachtbladig rietzwenk is het meest opgewassen tegen engerlingen. Lees meer over Structuur.

Advisering en verkoop

Voor persoonlijk advies over grasland management of meer informatie over Structuur kan je terecht bij de Barenbrug-dealer. 

terug