Waterbesparing is onze maatschappelijke plicht

Kwalitatief goed water is het meest waardevolle bezit dat we hebben op aarde.Kwalitatief goed water is het meest waardevolle bezit dat we hebben op aarde. Er gaat in deze moderne maatschappij geen dag voorbij zonder water. Bij Barenbrug beseffen we dit maar al te goed. Water is om te drinken, daar draait het écht om en zonder drinkwater is geen leven mogelijk. Water voor beregening is ook belangrijk, maar dit kan tot op zekere hoogte beperkt worden.

 

In het afgelopen decennium hebben we steeds extreme weersituaties te verduren gekregen. Periodes van extreme regenval werden opgevolgd door periodes van extreme droogte.  De grasplant heeft water nodig voor een optimale kieming, vestiging en groei. De wisselende weersomstandigheden hebben dan ook geleid tot hogere eisen met betrekking tot de eigenschappen van gras. 

 

Water van hoge kwaliteit is schaars en dus niet vanzelfsprekend. Er zijn hoge kosten verbonden aan water dat topkwaliteit moet hebben. Water heeft dan ook prioriteit bij Barenbrug Research & Development. Nieuwe grasrassen en producten zijn ontwikkeld die hitte en droogte kunnen weerstaan zonder het gebruik van veel water.

 

Water Saver, gras voor minder water.Wat maakt Water Saver nu zo uniek?

Op de markt zijn vele grasmengsels aanwezig waarin dezelfde componenten zitten als in Barenbrug Water Saver: rietzwenk, veldbeemd en/of Engels raaigras. In vrijwel alle gevallen worden willekeurige rassen van deze soorten in het mengsel gestopt. Echter, jarenlang onderzoek bij Landlab in Italië heeft aangetoond dat de keuze van de rassen wel degelijk uitmaakt voor de kwaliteit van het gras! De combinatie veldbeemd-rietzwenk-Engels raaigras levert een hoogwaardige grasmat op die zomerse droogte en hitte goed verdraagt, in de winter het zwakkere rietzwenk door de kou heen helpt en een vroege voorjaarsgroei heeft. Engels raaigras zorgt voor de snelle vestiging na inzaai en biedt ruimte voor het tragere veldbeemd en rietzwenkgras.

Diepe beworteling

Dankzij de diepe beworteling van Water Saver haalt het gras water uit diepere lagen. Reguliere grasplantjes wortelen ondieper en zijn enkel in staat water uit de toplaag te halen (bovenste 10 tot 15 cm). Er hoeft niet eens extreme droogte op te treden en het plantje gaat al dood. Het rietzwenkgras in Water Saver kan tot meer dan 60 cm diepte wortelen en slaat water en voeding (suikers) op in haar wortels. Het bouwt dus als het ware een buffer op voor droge tijden. Veldbeemd zorgt voor intensieve groei in de breedte. Hierdoor ontstaat er een uitgebreid netwerk van ondergrondse uitlopers en wortels.

 Besparen op water en kosten

Dankzij het gebruik van Water Saver kan tot wel 70% van de totale hoeveelheid irrigatiewater worden bespaard. Bij een in Italië gemiddeld verbruik van 200 liter water per m2 per maand levert dit in het groeiseizoen, lopend van mei tot oktober, al snel een totale reductie van 0,70 x 1.000 liter is 700 liter per m2 op. Per hectare is dat 7.000 m3 water! In euro’s kunnen de besparingen, afhankelijk van de regio, oplopen tot meer dan € 15.000 per hectare.Klik hier voor meer informatie over Water Saver in gazons.