Alexis

Zeer geschikt voor teelt voor drogerijen

  • Gezond soort voor een korte vruchtwisseling
  • Goede wintervastheid
  • Uitstekende nematoderesistentie
  • Officieel opgenomen in de rassenlijst van Frankrijk en Kroatië
  • DORMANTIE: 3,0 - 4,9
  • DORMANTIE: 5,0 - 5,9
  • DORMANTIE: 6,0 - 8,0

Alexis is momenteel niet beschikbaar

 

Uitstekende eigenschappen

Alexis is een nieuwe kwaliteitsluzerne met uitstekende eigenschappen. Het ras is goed wintervast en heeft een snelle start en groei in het voorjaar. Daarnaast is Alexis een zeer productieve en gezonde luzerne met uitstekende nematoderesistentie (85%) en vlotte hergroei. In Frankrijk staat het ras op de tweede plaats wat betreft drogestofopbrengst. Het ras is uitstekend persistent voor een meerjarige en duurzame productie en zeer geschikt voor teelt voor drogerijen.

 

Excellent feed value
De Barenbrug luzernerassen worden in het  veredelingsprogramma van Barenbrug geselecteerd op voederwaarde'. Het continu screenen op parameters zoals verteerbaarheid, ruw eiwit, NDF heeft geresulteerd in rassen met een uitzonderlijk hoge voederwaarde. Deze unieke eigenschappen van de producten van Barenbrug zijn bevestigd door veel officiële studies en onafhankelijke onderzoeken over de hele wereld.  Door de uitstekende resultaten is Alexis voorzien van het kwaliteitslabel 'Excellent feed value'.

 

Excellent feed value luzerne

Luzernerassen die uitzonderlijk scoren op voederwaarde hebben het kwaliteitslabel ‘Exellent feed value’.

 

Winterhardheid

De winterhardheid van luzernerassen worden geclassificeerd volgens een klassensysteem (Dormancy Class-/DC-getal). Dit systeem toont de rustperiode van het ras in de winter aan. Hoe lager het getal, hoe hoger de winterhardheid. Luzerne rassen met een DC tussen de 4,5 en 5,5 zijn geschikt voor de teelt in Nederland en worden ook wel de Vlaamse rassen genoemd. Alexis is uitstekend geschikt voor het Nederlandse klimaat.

 

 

Nematoderesistentie

Het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) komt steeds meer voor bij de productie van luzerne. Deze aaltjes behoren tot de groep nematoden en veroorzaken een aanzienlijke productie-afname. Het  stengelaaltje kan er zelfs voor zorgen dat hele percelen onbruikbaar worden. Nematoden kunnen zelfs verspreid worden via het zaad. Chemisch bestrijden is moeilijk vanwege de geldende voorschriften.

 

Bij luzerne is de gevoeligheid voor nematoden is voor een belangrijk deel genetisch bepaald. Daarom worden in de veredelingsprogramma's van Barenbrug  alle rassen al in een vroeg stadium onderzocht op hun gevoeligheid voor nematoden. Hierdoor zijn veel rassen met een uitmuntende nematoderesistentie ontstaan. De resistentie tegen nematoden van de Barenbrug rassen wordt  ook erkent door de officiële onderzoeken in Noord-Frankrijk.

 

Nematoden resistentie luzerne

Luzernerassen die uitzonderlijk scoren op nematoderesistentie hebben het kwaliteitslabel 'Nematode resistant'.

 

Vergroeningseisen zet Luzerne opnieuw in de schijnwerpers

Sinds een aantal jaren in Luzerne van de radar verdwenen. Dit is eenvoudig te verklaren door een aantal moeilijkheden in het management van het gewas. Luzerne wordt voor veehouders weer interessant als gevolg van de nieuwe vergroeningseisen. Luzerne voldoet als 3e gewas. 

 

Yellow Jacket

Yellow Jacket - Rhizobiumcoating is een door Barenbrug ontwikkelde geavanceerde luzernezaadcoating. Dankzij een nieuwe technologie wordt een hoog aantal Rhizobium-bacteriën ingebed in een beschermende polymeermatrix.

 

Samen met een voedingsstoffensupplement dat alle essentiële mineralen en sporenelementen bevat, zorgt dit product voor een betere vestiging enhogere ruwvoerproductie. Alle Barenbrug luzerne-product zijn optioneel leverbaar met Yellow Jacket Rhizobiumcoating. Klik hier voor meer informatie over Yellow Jacket https://www.barenbrug.nl/veehouderij/yellow-jacket-nitrogenerator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling
Soort
100%
Alexis
Specificaties
Zaaihoeveelheid
25-30 kg/ha
Zaaien voorjaar
Maart-mei
Zaaien zomer
Augustus
Verpakking
25 kg
Opbrengst
Winterhardheid
Eiwit %
Verteerbaarheid
Nematoden
Luzerne

Luzerne (of alfalfa) is een diepwortelend gewas dat zeer geschikt is voor teelt in droge gebieden. Veehouders gebruiken luzerne voornamelijk voor het produceren van hooi met een hoge eiwitwaarde of om het direct aan de dieren te voeren. Ook wordt luzerne gebruikt voor de productie van kunstmatig gedroogde luzerne.

Luzerne (of alfalfa) is een diepwortelend gewas dat zeer geschikt is voor teelt in droge gebieden. Veehouders gebruiken luzerne voornamelijk voor het produceren van hooi met een hoge eiwitwaarde of om het direct aan de dieren te voeren. Ook wordt luzerne gebruikt voor de...

Luzerne (of alfalfa) is een diepwortelend gewas dat zeer geschikt is voor teelt in droge gebieden. Veehouders gebruiken luzerne voornamelijk voor het produceren van hooi met een hoge eiwitwaarde of om het direct aan de dieren te voeren. Ook wordt luzerne gebruikt voor de productie van kunstmatig gedroogde luzerne.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Meer weten over
Luzerne?
Klik hier
Teelthandleiding
luzerne
Klik hier