Grasrantsoen altijd hetzelfde met Nieuwe Weiden

Een dagelijks rantsoen met een continue samenstelling van vers en smakelijk gras: Barenbrug introduceert het Nieuwe Weiden.

Het Nieuwe Weiden

Barenbrug heeft een nieuwe manier van beweiden ontwikkeld: het Nieuwe Weiden. Een systeem dat de voordelen van beweiding combineert met de voordelen van opstallen. Koeien krijgen dagelijks smakelijk gras van een stabiele samenstelling. Hierdoor komen er geen pieken en dalen in de opname van voedingsstoffen en kan er continu maximaal gemolken worden.

 

Wisselende grassamenstelling

De grootste ergernis van boeren bij beweiden is de wisselende grassamenstelling. De eerste dag krijgen de koeien meer eiwit binnen door de toppen uit het gras te vreten. De tweede dag krijgen ze meer suiker binnen, doordat ze de overige delen van het gras opvreten, en de derde dag loopt de voeropname terug omdat de weide kaal wordt.

Maaiperceel met NutriFibre

Bij het Nieuwe Weiden maakt de veehouder gebruik van minimaal veertien percelen waarop gras geteeld wordt voor beweiding of maaien. Daarnaast wordt op twee grote percelen mais geteeld en NutriFibre (zachtbladig rietzwenk) met rode klaver Duet. NutriFibre geeft een gigantische grasopbrengst (+30 procent droge stof per jaar) en heel veel eiwit. Bovendien laat het veel stikstof en organische stof achter in de bodem waardoor de bodemvruchtbaarheid toeneemt. Mais levert de nodige energie voor een evenwichtig ruwvoerrantsoen.

 

Lees hier meer over NutriFibre (zachtbladig rietzwenk). 

Twee keer zeven weidepercelen

De veertien weidepercelen worden opgedeeld in twee keer zeven percelen. Eén deel wordt gebruikt voor beweiden (1A t/m 1G), het andere deel voor maaien (2A t/m 2G). Koeien lopen maar één dag in de wei. Dat betekent dat de zeven weidepercelen elke week één dag beweid worden. De grasplant is hierdoor niet groot en wordt in één dag in zijn geheel opgevreten waardoor de samenstelling van het rantsoen hetzelfde blijft. Na vijf keer beweiden van alle weidepercelen, wordt er gewisseld met de zeven maaipercelen, waarvan zojuist de eerste snede is geoogst. Deze roulatie kan het gehele groeiseizoen herhaald worden. De droge koeien en het jongvee worden vlak bij huis geweid op een apart perceel. Lees hier meer over graszaadmengsels voor beweiding.

 

De voordelen op een rij

  • Stabiel rantsoen
  • Constante melkgift
  • Maximale eiwitproductie van eigen land
  • Hoge bodemvruchtbaarheid

 

Nieuwe Weiden Graslandkalender

De visie van het Nieuwe Weiden is vertaald naar de Barenbrug Nieuwe Weiden Graslandkalender. Om uw eigen situatie in kaart te brengen is er een blanco versie van de Barenbrug Nieuwe Weiden Graslandkalender beschikbaar. Wilt u een blanco versie ontvangen, stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar info@barenbrug.nl.

 

U kunt hier de graslandkalender downloaden.

 

Ideale plaatje bij 120 koeien

Voor het ideale plaatje, bij 120 melkkoeien, is minimaal 58 hectare grond nodig met een grote huiskavel. Op 10 hectare wordt mais geteeld en op 20 hectare NutriFibre met rode klaver Duet. De 28 hectare die overblijft wordt opgedeeld in veertien percelen van 2 hectare. Afwisselend worden deze weidepercelen beweid en gemaaid. Het perceel met NutriFibre en rode klaver Duet ligt in rotatieteelt met mais. Na elke vier jaar wordt er twee jaar mais geteeld op het perceel NutriFibre/rode klaver.
Het Nieuwe Weiden is voor iedere melkveehouder haalbaar, mits de huiskavel voldoende groot is. In het bovengenoemde voorbeeld met 120 melkkoeien moet de huiskavel minimaal 28 hectare groot zijn. Hierdoor blijft het gebruik van de melkrobot eenvoudig haalbaar.

terug