Strijd tussen gras en kunstgras

De laatste jaren is er een duidelijke disbalans te zien in de aandacht voor gras en kunstgras. De balans lijkt negatief door te slaan voor natuurgras. Wij van Barenbrug zien dit als een misverstand. Er is wel degelijk een weloverwogen besluit te maken voor écht gras.

 

Kosten kunstgrasveld onderschat
Vaak wordt ‘onderhoudsvrij’ als argument gebruikt bij de keuze voor kunstgras. Dit verkoopargument klopt echter niet. Kosten voor beheer en onderhoud liggen globaal op hetzelfde niveau als bij grassportvelden. En daarbij hebben wij het nog niet eens over het vervangen of renoveren van een kunstgrasveld na een jaar of tien. Vaak worden de kosten van het vervangen van een kunstgrasveld zwaar onderschat of er wordt helemaal niet over nagedacht.

 
Langer speelplezier

Veel gemeenten willen een kunstgrasveld, maar krijgen met maximale inspanning slechts 400 speeluren ingeboekt. Bij Barenbrug hebben we gras veredeld dat tot wel 450 uur speeltijd aankan. Ook hebben we het groeiseizoen kunnen verlengen. Er zijn soorten beschikbaar die na de winter al zeer snel aanslaan en lang doorgroeien in de herfst. Het resultaat is minder schade in de winter en een verbeterde winterkleur.

 RPR

RPR is een voorbeeld van een technologie die ervoor zorgt dat het groeiseizoen verlengd wordt. Door de horizontale uitlopers wordt het gras ijzersterk. Beschadiging van de grasmat wordt hierdoor verminderd.

 

Klik hier voor meer informatie over RPR

 
Naast RPR heeft Barenbrug ook SOS ontwikkeld. Dankzij SOS kost het het gras de helft van de tijd om te herstellen na doorzaaien. Het kan gedurende het hele seizoen gebruikt worden, zelfs wanneer de bodemtemperaturen laag zijn. Bij temperaturen van 6 °C kiemt SOS al en vestigt het zich zeer snel. Dit betekent dat na doorzaaien een korte periode van herstel optreedt en het speelseizoen kan worden uitgebreid met extra speeluren.


Klik hier voor meer informatie over SOS

 

Ecologisch beter, economisch gelijk
Zo zijn er voor gras en kunstgras verschillende argumenten. Eén van de belangrijkste ligt nog steeds op financieel gebied. Zoals eerder genoemd liggen de onderhoudskosten voor een kunstgrasveld ongeveer even hoog als die voor een gewoon grasveld. Een kunstgrasveld brengt tevens grote hoeveelheden afval met zich mee. Een gewoon sportveld doet dat niet. Een grasveld is duurzaam en ontlast het milieu meer dan kunstgras.

 

Het gevoel van écht gras
Ongeacht welke sport er op het veld wordt gespeeld, of het op professioneel of amateurniveau is, of het vaak wordt bespeeld of niet, Barenbrug heeft het beste gras voor een natuurlijke grasmat. De natuurlijke oplossing scoort op alle fronten: milieu, financieel, duurzaamheid en veiligheid. Spelers en toeschouwers geven doorgaans de voorkeur aan een natuurlijke grasmat boven een kunstgrasveld.

 

De charmes en het resultaat van een écht sportgrasveld zullen volgens ons altijd hoger zijn dan die van een kunstgrasveld. Vraag een voetbalteam eens waar ze het liefst op spelen. Het merendeel zal antwoorden dat ze het liefst spelen op een mooie natuurlijke grasmat.