Teelttips voor gras-voederkruidenweide

NutriHerb is het eerste gecertificeerde gras-voederkruidenmengsel. Het verrijkt de biodiversiteit van je grasland en combineert dit met een uitstekende voederwaarde. De gezondheid van je melkvee verbetert en de bodemvruchtbaarheid van de grond neemt toe.

NutriHerb teelthandleiding

Kruidenrijk grasland vraagt om een andere aanpak in aanleg en onderhoud dan grasland. Ook verschilt het management per grondsoort. Met onze tips ben je verzekerd van een succesvolle teelt van grasvoederkruiden.

Ben je benieuwd naar de teelttips voor NutriHerb? Klik dan hier om naar de teelthandleidingen te gaan.

terug