Topgraze EKO

Allround gras voor de biologische veehouder

  • Beweiden/maaien
  • Maaien
  • Doorzaaien
  • Blijvend grasland
  • Tijdelijk grasland
  • Biodiversiteit
  • EKO

Als biologische veehouder ben je op zoek naar een biologisch graszaadmengsel dat zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen smakelijk gras produceert voor je vee. Om aan deze wens te voldoen heeft Barenbrug het mengsel Topgraze EKO ontwikkeld. Het mengsel voldoet aan de geldende biologische EU wet- en regelgeving en is voorzien van het keurmerk SKAL.

 

Minimale onkruiddruk door dichte zode
Een van de pijlers onder het mengsel TopGraze EKO is de vorming van een dichte en stevige zode. Hiermee voorkom je dat onkruiden zich vestigen in de weide. Wil je je vee zo veel mogelijk tijdens het hele seizoen weiden? Dan is een sterke zode met een maximale draagkracht een must. De sterke zode wordt gevormd door speciaal geselecteerde diploïde Engels raaigrassen.

 

Smakelijk gras voor een uitstekende opname

De naam TopGraze EKO spreekt voor zich. Het mengsel produceert het hele jaar smakelijk gras dat je vee goed opneemt. De goede smaak is deels te danken aan de timothee, maar ook aan de bovengemiddelde roestresistentie van het tetraploïde Engels raaigras. Door het uitblijven van deze schimmelziekte is zelfs in het najaar het gras smakelijk voor je melkvee.

 

Makkelijk in ruwvoermanagement

TopGraze EKO is een all-round graszaadmengsel. Dit betekent dat je de weide flexibel kunt inzetten voor beweiding en maaien. De optimale verhouding tussen diploïde en tetraploïde rassen verzekert je van een maximale ruwvoerproductie. De diploïde rassen dragen zorg voor een goede bodembedekking, de tetraploïde rassen voor een hoge productie. Hierdoor oogst je zelfs in droge zomers het maximale van je land.

 

Hogere opbrengst en smaak in combinatie met klaver
TopGraze EKO kun je uitstekend combineren met de biologische witte klaver Alice EKO. De klaver bindt de stikstof uit de lucht en geeft dit via de wortels door aan het gras. Hiermee verhoog je de droge stof per hectare. Daarnaast verbeter je met klaver de smakelijkheid en stimuleer je meer biodiversiteit. Je kunt Alice EKO naar eigen inzicht mengen met SmakelijkeWeide EKO.

 

De samenstelling van TopGraze EKO is onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Samenstelling
Soort
55%
Engels raaigras tetraploïd middentijds
35%
Engels raaigras diploïde middentijds
10%
Witte klaver
Specificaties
Zaaidichtheid:
50 kg per ha
Verpakking:
15 kg
Zaaidichtheid/ha doorzaai
15 - 35 kg
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
Droogte-tolerant
Wintervast
Standvastig
Smakelijk
Voederwaarde
Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden
Goed voer teel je zelf

Als melkveehouder weet je hoe belangrijk gezond en smakelijk ruwvoer is. Met bewezen voederconcepten voor alle klimaten biedt Barenbrug je voedergewassen waarmee je makkelijk, efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer teelt.

Als melkveehouder weet je hoe belangrijk gezond en smakelijk ruwvoer is. Met bewezen voederconcepten voor alle klimaten biedt Barenbrug je voedergewassen waarmee je makkelijk, efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer teelt.

Als melkveehouder weet je hoe belangrijk gezond en smakelijk ruwvoer is. Met bewezen voederconcepten voor alle klimaten biedt Barenbrug je voedergewassen waarmee je makkelijk, efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer teelt.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
jou in de buurt
Waar te koop