Veldbeemdgras voor een sterk gazon

Het gazon maakt of kraakt de tuin. Een siergazon is prachtig, maar het bord met ‘niet lopen’ moet dan eigenlijk wel geplaatst worden. Wanneer er gespeeld of gesport wordt op het gazon wordt er veelal veldbeemdgras gebruikt. Het inzaaien van zo’n gazon wordt echter nog wel eens onderschat en is met veldbeemd ook duidelijk lastiger dan bij veel andere soorten. Het grote voordeel van veldbeemd blijft de stevigheid, maar daar is nu met Bar Power RPR een geduchte concurrent tegenover gezet.

Specialisme is de troef

Om een goed en mooi gazon te krijgen is kennis van het product zeer gewenst. Wanneer die kennis en genoeg tijd wel aanwezig is, kan een stevig en stabiel gazon gerealiseerd worden. Een ander punt is dat veldbeemd relatief duur is. Het zaaien van veldbeemd is niet eenvoudig. Het moet op precies de goede hoogte worden ingezaaid, zo’n 2 cm diep, omdat andere grassen anders dominant kunnen worden. Ook moet er een goede timing zijn. Het probleem is namelijk dat veldbeemd heel traag kiemt. Dus wanneer het wordt ingezaaid, is de kans groot dat onkruiden zoals straatgras zich kiemen en het gazon kapot maken.

 

Klik hier voor meer informatie over straatgras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid

Naast de stevigheid is de duurzaamheid van veldbeemd een pluspunt. Wanneer een mengsel voldoende duurzame kenmerken heeft, wordt er een Green Earth keurmerk aan gegeven. Voorbeelden van duurzame grasmengsels geschikt voor gazons zijn: Low Maintenance en Water Saver. Een Green Earth keurmerk wordt gegeven als het scoort op ten minste één van de volgende kenmerken: minder maaien vereist, minder water vereist, minder meststoffen vereist en minder pesticiden vereist. 

 

Voor meer over duurzaam gebruik van veldbeemdgrassen of over Green Earth, klik hier.

Alternatief voor veldbeemd

Hét alternatief voor veldbeemd in het geval van gazons is Bar Power RPR. Niet alleen de kiemkracht van veldbeemd laat te wensen over, maar het is ook relatief duur. De RPR-technologie die gebruikt wordt in dit gazonmengsel zorgt voor horizontale uitlopers. Door de uitlopers nestelt zich een netwerk van grasplantjes. Hierdoor is het gazon ongeveer net zo stevig als wanneer er veldbeemd gebruikt wordt, maar komt het veel sneller op. Een ander voordeel is dat het gras na eventuele schade een zelfherstellend vermogen heeft. Zo ligt er met Bar Power RPR binnen mum van tijd een strak en stevig gazon dat wel tegen een stootje kan.

 

Wanneer veldbeemd gebruiken?

Tijd en geld is nodig om een goed gazon te krijgen waarin veldbeemd aanwezig is. Wanneer dit lukt is en blijft veldbeemd een stabiele factor in het gazon.

Doorzaaien met veldbeemd

Het doel van doorzaaien is het snel herstellen van de grasmat. Het moge duidelijk zijn dat dit met veldbeemdgras totaal geen zin heeft. De meeste grasmengsels die veldbeemdgras bevatten, bevatten een minstens even zo groot aandeel Engels raaigras. Wanneer met deze mengsels wordt doorgezaaid, komt alleen het Engels raaigras op. Het veldbeemdgras komt dus simpelweg te laat op en dan is het al te laat. Het grote voordeel van veldbeemd blijft de stevigheid, maar deze wordt ook geboden met RPR. RPR komt daarentegen veel sneller op en is daardoor met name voor doorzaaien veel meer geschikt. 

 

Klik hier voor meer informatie over RPR.

RPR - Regenerating Perennial Ryegrass

Winterhardheid

Een grasmat ziet er na de winter soms meer uit als een savanne dan als een strak veld. Het voordeel van veldbeemdgras is dat het zich, wanneer eenmaal gevestigd, prima staande houdt in de winter. Wanneer er dan toch eventuele schade optreedt, wordt geadviseerd om SOS te gebruiken. SOS kiemt al onder zeer lage bodemtemperaturen en is daardoor uitstekend geschikt als doorzaaimengsel in de winter.

 

Klik hier voor meer informatie over SOS.

SOS - Super Over Seeding

Meer weten over poa pratensis?

Voor meer informatie over veldbeemdgras of toepassingen van veldbeemd in andere segmenten kunt u hier klikken.

Veldbeemdgras

Veldbeemdgras heeft een diepe beworteling en vormt horizontale uitlopers (rhizomen) die als voordeel hebben dat het de grasmat zeer stevig maakt. Het wordt gebruikt voor toepassingen bij sportvelden, golfbanen en gazons. Veldbeemd is de constante en stabiele factor in de grasmat.

Veldbeemdgras heeft een diepe beworteling en vormt horizontale uitlopers (rhizomen) die als voordeel hebben dat het de grasmat zeer stevig maakt. Het wordt gebruikt voor toepassingen bij sportvelden, golfbanen en gazons. Veldbeemd is de constante en stabiele factor in de grasmat.

Veldbeemdgras heeft een diepe beworteling en vormt horizontale uitlopers (rhizomen) die als voordeel hebben dat het de grasmat zeer stevig maakt. Het wordt gebruikt voor toepassingen bij sportvelden, golfbanen en gazons. Veldbeemd is de constante en stabiele factor in de grasmat.

terug