Artemis

Topopbrengst met een optimale nematodenresistentie

  • Veehouderij
  • Drogerij

Hoogste opbrengsten

Artemis is een nieuw ras met een uitstekende combinatie van alle belangrijke eigenschappen. Het ras combineert een topopbrengst met een optimale nematodenresistentie. Met een goede wintervastheid, start het ras na de winter snel met groeien. Het resultaat: een zeer hoge opbrengst. 

 

Uitstekende voederwaarde
De Barenbrug luzernerassen worden in het  veredelingsprogramma van Barenbrug geselecteerd op voederwaarde'. Het continu screenen op parameters zoals verteerbaarheid, ruw eiwit, NDF en  heeft geresulteerd in rassen met een uitzonderlijk hoge voederwaarde. Deze unieke eigenschappen van de producten van Barenbrug zijn bevestigd door veel officiële studies en onafhankelijke onderzoeken over de hele wereld.  Door de uitstekende resultaten is Artemis voorzien van het kwaliteitslabel 'Excellent feed value'.

 

Excellent feed value luzerne 

Luzernerassen die uitzonderlijk scoren op voederwaarde hebben het kwaliteitslabel ‘Exellent feed value’.

 

Winterhardheid

De winterhardheid van luzernerassen worden geclassificeerd volgens een klassensysteem (Dormancy Class-/DC-getal). Dit systeem toont de rustperiode van het ras in de winter aan. Hoe lager het getal, hoe hoger de winterhardheid. Luzerne rassen met een DC tussen de 4,5 en 5,5 zijn geschikt voor de teelt in Nederland en worden ook wel de Vlaamse rassen genoemd.

 

Winterhardheid luzernerassen

 

Nematoderesistentie

Het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) komt steeds meer voor bij de productie van luzerne. Deze aaltjes behoren tot de groep nematoden en veroorzaken een aanzienlijke productie-afname. Het  stengelaaltje kan er zelfs voor zorgen dat hele percelen onbruikbaar worden. Nematoden kunnen zelfs verspreid worden via het zaad. Chemisch bestrijden is moeilijk vanwege de geldende voorschriften.

 

Bij luzerne is de gevoeligheid voor nematoden is voor een belangrijk deel genetisch bepaald. Daarom worden in de veredelingsprogramma's van Barenbrug  alle rassen al in een vroeg stadium onderzocht op hun gevoeligheid voor nematoden. Hierdoor zijn veel rassen met een uitmuntende nematoderesistentie ontstaan. De resistentie tegen nematoden van de Barenbrug rassen wordt  ook erkent door de officiële onderzoeken in Noord-Frankrijk.

Nematoden resistentie luzerne

Luzernerassen die uitzonderlijk scoren op nematoderesistentie hebben het kwaliteitslabel 'Nematode resistant'.

 

De hoge nematoderesistentie maakt Artemis geschikt voor korte vruchtwisseling (< 5 jaar) en meerjarige teelten. Verder is Artemis uitstekend persistent en resistent tegen alle belangrijke ziekten.

 

Vergroeningseisen zet Luzerne opnieuw in de schijnwerpers

Sinds een aantal jaren in Luzerne van de radar verdwenen. Dit is eenvoudig te verklaren door een aantal moeilijkheden in het management van het gewas. Luzerne wordt voor veehouders weer interessant als gevolg van de nieuwe vergroeningseisen. Luzerne voldoet als 3e gewas. 

 

Yellow Jacket

Yellow Jacket - Rhizobiumcoating is een door Barenbrug ontwikkelde geavanceerde luzernezaadcoating. Dankzij een nieuwe technologie wordt een hoog aantal Rhizobium-bacteriën ingebed in een beschermende polymeermatrix. Klik hier voor meer informatie over Yellow Jacket https://www.barenbrug.nl/veehouderij/yellow-jacket

Samenstelling
Soort
100%
Artémis
Specificaties
Zaaidichtheid per ha
25 - 30 kg
Zaaien voorjaar
Maart-Mei
Zaaien zomer
Augustus
verpakking
25 kg
Opbrengst drogestof
Wintervast
Eiwit gehalte
Verteerbaarheid
Nematoderesisentie
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Luzerne

Luzerne is een meerjarig gewas dat drie jaar geoogst kan worden. Het is geschikt voor stalvoedering, het maken van voordroogkuil of hooi. Op kleigrond kan het gewas hoge opbrengsten geven (12 - 15 ton ds/ha). Op zandgrond liggen de opbrengsten lager (10 - 13 ton ds/ha).

Luzerne is een meerjarig gewas dat drie jaar geoogst kan worden. Het is geschikt voor stalvoedering, het maken van voordroogkuil of hooi. Op kleigrond kan het gewas hoge opbrengsten geven (12 - 15 ton ds/ha). Op zandgrond liggen de opbrengsten lager (10 - 13 ton ds/ha).

Luzerne is een meerjarig gewas dat drie jaar geoogst kan worden. Het is geschikt voor stalvoedering, het maken van voordroogkuil of hooi. Op kleigrond kan het gewas hoge opbrengsten geven (12 - 15 ton ds/ha). Op zandgrond liggen de opbrengsten lager (10 - 13 ton ds/ha).

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Meer weten over
Luzerne?
Klik hier
Teelthandleiding
luzerne
Klik hier