Barenbrug D1

Smakelijke weidemengsel voor dijken met top-rassenlijstrassen

 

  • Dijken
  • Bermen
  • Boomgaarden
  • Vliegvelden

100% Grasgids rassen!Meer over de Grasgids, klik hier!

De Grasgids is een leidraad voor de toepassing van  grasrassen en –mengsels voor sport, gazon, recreatie, bermen, dijken en golfgreens. Voor de Grasgids wordt gebruik gemaakt van gegevens uit vergelijkend rassenonderzoek uitgevoerd bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Voor meer over de Grasgids ga naar: www.barenbrug.nl/grasgids

 

 

Keurmerk Oranjeband

Sinds 2000 bestaat er een keurmerk voor graszaadmengsels, Oranjebandmengsel genaamd. Graszaadmengsels met dit Oranjebandmengsel keurmerk zijn samengesteld uit rassen die uit de Grasgids afkomstig zijn. Naast de grasrassen wordt ook de samenstelling uitgebreid gecontroleerd.

 

Onafhankelijk getest

Hieronder is een tabel te zien met daarin de beste Veldbeemd-, Roodzwenk- en Engels raaigrasrassen.
 Deze grasrassen worden gebruikt in de D1 graszaadmengsels. Voor de Barenbrug D1 worden natuurlijk alleen de uitstekende rassen van Barenbrug zelf gebruikt. Deze zijn te herkennen aan de gele arcering in de tabel. 

 

Tabel Grasgids 2021 - Veldbeemdgras (Gazon)

 

Wilt u meer weten over de eigenschappen van Poa pratensis - veldbeemdgras ga dan naar www.barenbrug.nl/veldbeemdgras

 

Tabel Grasgids 2021 - Roodzwenkgras gewoon (Gazon)

 

Tabel Grasgids 2021 - Roodzwenkgras fors (Gazon)

 

Samenstelling
Soort
40%
Engels raaigras (voedertype)
25%
Veldbeemdgras
15%
Roodzwenk - fijn
10%
Roodzwenk - fors
10%
Witte klaver
Specificaties
Zaaidichtheid/m²
10-15 gr
Kortst mogelijke maaihoogte
15 mm
Verpakking
15 kg
Snelheid van vestiging
Kan goed tegen zout
Minder maaien
Minder pesticiden vereist
Minder bemesting vereist
Minder beregening vereist (droogtetolerantie)
Geschiktheid voor beweiden door schapen
Gaat erosie tegen
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Bermen en dijken

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren onder uiteenlopende omstandigheden. De mengsels zijn hierop aangepast. Barenbrug gebruikt bijvoorbeeld rassen met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook mooi, met behoud van een dichte graszode, in de maanden waarin zout gestrooid wordt.

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren onder uiteenlopende omstandigheden. De mengsels zijn hierop aangepast. Barenbrug gebruikt bijvoorbeeld rassen met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook mooi, met behoud van een dichte graszode, in de maanden waarin...

Gras in bermen en dijken moet jaarrond presteren onder uiteenlopende omstandigheden. De mengsels zijn hierop aangepast. Barenbrug gebruikt bijvoorbeeld rassen met een hoge zouttolerantie. Hierdoor blijft het gras ook mooi, met behoud van een dichte graszode, in de maanden waarin zout gestrooid wordt.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Bekijk hier het
laatste Sport &
Recreatienieuws
Vaknieuws