EHBO bij verdroogd grasland

De droogte en het warme zomerweer veroorzaken schade aan je grasland. Daling van de ruwvoerkwaliteit is het gevolg, doordat onkruiden en slechte grassen de kans pakken zich te vestigen in je grasland. Lees hier wat je het beste kunt doen.

Geef grasplanten de kans om te overleven door maaien uit te stellen

Maaien tijdens droogte kan veel schade veroorzaken aan uw grasland. Staat er minder dan 20 centimeter gras (2.000 kg per ha) dan kun je grasland maaien beter uitstellen. Na een maaibeurt gebruikt de grasplant haar reserves voor het aanmaken van nieuw blad. Maar in droge periodes heeft de grasplant deze reserves juist nodig om te overleven. Bovendien is het berijden van het grasland een zware belasting van de grasmat en zullen rijsporen lang zichtbaar blijven. Indien je toch gaat maaien, maai het gras dan niet korter dan 7 centimeter.

Controleer of je gras de droogte overleeft heeft

Gras kan een droge periode overleven. Of jouw gras de droge periode heeft doorstaan, kun je eenvoudig controleren. Steek een stuk van 20 bij 20 cm uit de graszode en leg deze 10 minuten in een bak met water. Indien er binnen een paar dagen witte ondergrondse wortels of groene puntjes in het gewas ontstaan, zal het grasland zich herstellen na de droogte. Is dit niet het geval, dan zal het grasland waarschijnlijk niet meer herstellen. Graslandvernieuwing is dan de enige optie om de ruwvoerpositie veilig te stellen.

 

Wees alert op de ontwikkeling van ruw beemdgras

Zie je in de uitgestoken zode nieuwe grasplantjes ontstaan met witte voetjes, wees dan alert. Waarschijnlijk is dit ruw beemdgras of straatgras. Ruw beemdgras is te bestrijden door je grasland regelmatig te wiedeggen en vervolgens door te zaaien.

Kweekgras nu bestrijden

Helaas overleeft kweekgras vaak droge periodes. Kweekgras is te herkennen aan de typische lichte plekken in je grasland. Het is nog maar de vraag hoelang we nog kweekgras mogen bestrijden. Staat er kweekgras in je grasland, dan is het aan te raden om dit najaar graslandvernieuwing te overwegen.

 

Sinds dit jaar zijn er nieuwe regels voor graslandvernietiging. Op zand en lössgrond is er een verruiming van de mogelijkheden. Lees hier over de kansen van graslandvernieuwing in de nazomer

Bij veel schade is nieuwe inzaai de beste optie

Heeft je grasland te veel geleden onder de droogte, dan is nieuwe inzaai de beste optie. Voor een goed resultaat is het belangrijk om je grasland eerst grondig kweekgras- en onkruidvrij te maken. Tien dagen hierna kun je het grasland frezen en opnieuw inzaaien.

 

Tips voor graslandvernieuwing. 

terug