Maak uw keuze
Productcategorie
Toepassing
Eigenschappen
Reset alle filters

Proterra Maize

Groenbemester én vanggewas voor teelt onder dekvrucht mais
 • Direct een groenbemester na de maisoogst
 • Vermindert nitraatgehalte van het grondwater onder maispercelen
 • Goedkoop door kostenbesparing op grondbewerking en inzaai na de maisoogst

 

 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs
Meer informatie

Proterra Cereals

Groenbemester onder wintertarwe!
 • Proterra levert meer organische stof in de bodem
 • Proterra onder wintertarwe
 • Extra stikstofgebruiksnorm van 60 - 65 kg!
 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs
Meer informatie

GLB SoilCover

Optimale vastlegging van mineralen
 • Voldoet aan GLB eisen
 • Rassensamenstelling SoilCover
 • Turbozaden, 400 per m2
 • Voordelen Soilcover
 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs
Meer informatie

SoilCover

Optimale vastlegging van mineralen
 • Rassensamenstelling SoilCover
 • Turbozaden, 400 per m2
 • Voordelen Soilcover
 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs
Meer informatie

GLB Intermezzo

Italiaans raaigras
 • Organische stof in de grond
 • Groenbemesters
 • Intermezzo
 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs
Meer informatie

Intermezzo

Maximale productie effectieve organische stof
 • Organische stof in de grond
 • Groenbemesters
 • Kenmerken
 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs
Meer informatie

GLB ProtaPlus

Specifications
 • Maximale ruwvoeropbrengst
 • Stikstoflevering aan de bodem
 • Goedkope eiwitproductie
 • Specifieke grondeisen
 • Startstikstof d.m.v. Bemesting
 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs
Meer informatie

GLB Tetra Green

Engels raaigras
 • Organische stof in de grond
 • Groenbemesters
 • GLB Tetra Green
 • Inzaaien
 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs
Meer informatie

Tetra Green

Engels raaigras
 • Organische stof in de grond
 • Groenbemesters
 • Tetra Green
 • Inzaaien
 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs
Meer informatie