Hoe mulch ik?

Gras mulchen is een bepaalde maaitechniek waarbij het gemaaide gras fijn vermalen wordt tot kleine deeltjes. Deze kleine deeltjes worden vervolgens weer teruggeblazen over het gazon en gelijkmatig verdeeld tussen het gras. De Engelse term ‘mulch’ betekent letterlijk ‘bodembedekking’. Dit houdt in dat de bodem bedekt wordt met organisch materiaal. Dit in tegenstelling tot traditioneel maaien waarbij het gras wordt verzameld en afgevoerd. In grasveldonderhoud is de term circulair grasveldbeheer dus meer op zijn plaats dan mulchen.

Stap 1: Zorg voor het juiste grasmengsel

Mulchen werkt alleen optimaal bij grasplanten die traag groeien en een laag groeipunt hebben. Zo ontstaan er kleine grassnippers die makkelijk in de mat zakken en op de bodem door actief bodemleven snel worden omgezet tot natuurlijke bemesting voor de grasplanten. Bij te snel groeiende grasplanten ontstaan gemakkelijk problemen als verstikking en schimmelvorming. Ook het hebben van een laag groeipunt van de grasplanten heeft belangrijke voordelen: de grasplanten herstellen sneller van een maaibeurt, waardoor onkruiden en mossen minder kans krijgen om zich te vestigen in de grasmat. Mow Saver® is ontworpen voor mulchen en zorgt voor een optimaal circulair grasbeheer met behoud van een gezonde en gesloten grasmat.

 

Stap 2: Zorg voor de juiste grasmaaier

Om te mulchen heb je een mulch-, robot- of een grasmaaier met een mulchfunctie nodig. Het mulchmaaidek kent geen afvoeropening. Het maaisel blijft in het maaidek rondcirkelen. Het speciaal gevormde maaimes van de grasmaaier zorgt ervoor dat het gras vervolgens wordt fijngesnipperd. Als de snippers fijn genoeg zijn worden ze over het gazon verdeeld. Ook robotmaaiers zijn in feite mulchmaaiers. Ze zorgen door regelmatig te maaien dat de grassnippers klein zijn en makkelijk in de grasmat verdwijnen. Je kunt de levensduur van je robotmaaier zelfs verlengen door een grasmat van Mow Saver®, omdat een robotmaaier minder maaiweerstand ondervindt bij trager groeiend gras.

 

Stap 3: Bekijk de status van het gras

Is je gras nat? Wacht dan totdat het gras droog is. Je kan namelijk geen nat gras mulchen, omdat dit aan elkaar kleeft waardoor het moeilijker te versnipperen is.

Start je toch met de verkeerde grasmat en is je gras erg lang? Je moet dan eerst een keer je gras opvangen en afvoeren. Bij te hoog gras wordt er namelijk een te grote hoeveelheid mulch over de bodem gelegd waardoor het gras stikt en schimmels de grasplanten zullen gaan aantasten. Heeft je gazon een gezond bodemleven en gebruik je alleen organische meststoffen? Dan ben je klaar om je gras te mulchen.

 

Stap 4: Mulch je gras

Verwijder tijdens het mulchen ongeveer één derde van de graslengte. Zo blijf je een gezonde grasmat houden die kan herstellen van het maaien. Maai je te kort, dan duurt het te lang voor de grasplant herstelt en krijgen onkruiden en mos de kans zich in de grasmat te vestigen. Door grasplanten te kiezen met een laag groeipunt, verklein je de kans op schade!

Maai je gras met een gematigde snelheid. Zo kan het gras voldoende circuleren en fijn gesnipperd worden.

Wissel de maairichting af. Zo wordt het gras beter afgesneden en wordt de mulch beter verdeeld over de bodem. Bovendien ontstaan er zo geen sporen in de bodem die zorgen voor een te verdichte bodem waardoor gras niet wil groeien.

Stap 5: Herhaal

Bij een ‘normaal’ grasmengsel mulch je in het groeiseizoen als het gras hard groeit het gazon één (april, september, oktober) tot twee keer per week (mei, juni, juli, augustus). Als je Mow Saver® gebruikt, groeit het gras juist minder snel en hoef je waarschijnlijk maar één keer per week of zelfs per twee weken te mulchen. Een robotmaaier kan dagelijks maaien en maait steeds een klein stukje van het gazon. Omdat dit heel klein is valt dit netjes tussen de grassprietjes en zie je het niet liggen op het gazon.

 

Extra tips

Gebruik organische bemesting om het bodemleven actief te houden en om groeipieken in grasgroei te voorkomen. Organische bemesting komt geleidelijk gedurende enkele maanden vrij en stimuleert het bodemleven om grasresten om te zetten in nuttige voeding voor grasplanten. Zouten in kunstmest kunnen zelfs negatieve invloed hebben op de werking van het bodemleven. Controleer de zuurgraad van de grond door een bodemanalyse te laten maken. Bepaal of het noodzakelijk is om kalk toe te voegen. Kalk kan namelijk het effect van verzuring tegen gaan wat optreedt bij het verteren van gras. Ook tekorten in andere voedingsstoffen kunnen met een goede bodemanalyse boven tafel komen.

Ideale gras voor mulchen

Let er wel op dat mulchen van gras niet altijd mogelijk is! Wanneer het gras nat of té lang is, kan je je gazon niet mulchen. Te grote grassnippers leiden tot verstikking en schimmelvorming, waardoor de grasmat juist minder gezond wordt. Maar met het juiste gras is dit laatste geen probleem. Mow Saver® is speciaal ontwikkeld en dé oplossing voor mulch- én robotmaaiers. Mow Saver® grasplanten vestigen zich snel, hebben een laag groeipunt, groeien trager dan gewone grasplanten én hebben daardoor een lage biomassa productie. Hierdoor hoeft er minder gemaaid te worden én is Mow Saver® bij uitstek geschikt voor mulchmaaien. Je bent veel minder snel te laat met maaien. Bovendien hoef je minder kunstmest te strooien omdat Mow Saver® planten met minder voeding kunnen. Het belangrijkste is dat Mow Saver® een mooie grasmat is om te zien: erg sterk én sierlijk!

 

Klik hier om meer te leren over het ideale gras om te mulchen.

 

Meer over mulchen

Klik hier voor meer informatie over mulchen.

Voordelen gras mulchen

Mulchen heeft veel verschillende voordelen indien je het juiste grasmengsel gebruikt. Ten eerste hoef je minder kunstmest te gebruiken wat beter voor het milieu is. Daarnaast kan je een hoop tijd besparen met mulchen omdat je je gazon maait en bemest in een keer. Ook is je gazon beter bestand tegen hitte en droogte door het mulchen. Verder is uit onderzoek gebleken dat je gazon gezonder wordt.

 

Klik hier om meer over de voordelen van mulchen te lezen.

terug