Quartet

Hoge productie bij lage stikstofgift

 

  • Beweiden/maaien
  • Maaien
  • Blijvend grasland
  • Tijdelijk grasland

Geschikt voor beweiding en maaien

Quartet is een samenstelling van witte cultuur- en weideklavers. Het klavermengsel is geschikt voor zowel beweiding als maaien doordat hij erg standvastig is.

 

Extra stikstof voor eiwitrijk gras

Quartet is ervoor bedoeld om blijvend grasland te voorzien van blijvende klavers, zodat stikstofvoorziening verbetert en kunstmestgift beperkt kan worden. De witte klaver bindt stikstof uit de lucht en legt dit vast in de bodem. De extra stikstof wordt door het gras en de klaver omgezet in een eiwitrijkgewas. Dit resulteert in een smakelijke weide met lager stikstofgebruik. Dit is positief voor de Kringloopwijzer.

 

Goed standvastig
De witte weideklaver blijft kort en stoelt blijvend sterk uit. Vooral onder beweiding is deze goed standvastig.

 

   Zaaizaadhoeveelheid Zaaitijdstip
Inzaai 3-5 kg/ha Quartet bijmengen bij 30 tot 40 kg/ha graszaad. Zorg voor een goede menging. Quartet dient gezaaid te worden voor
1 september. De klaver heeft namelijk voldoende tijd nodig om een goede vestiging voor de winter te realiseren.
Doorzaai 3-4 kg/ha  Dit mengsel bevat het bekende witte cultuurklaverras Alice, en kan los bijgemengd worden bij GreenSpirit graszaadmengsels en bij BG Superplus graszaadmengsels.

Samenstelling
Soort
100%
witte klaver (4 rassen)
Specificaties
Zaaidichtheid per ha
4-5 kg
Zaaien vanaf
Februari
Zaaien tot en met
15 September
Verpakking
10 kg
Stikstofbinding
Standvastigheid
Concurrentievermogen
Wintervastheid
Drogestof-opbrengst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Klavers

Klaver komt ten goede aan de kwaliteit van het gras door de binding van stikstof. Het gras geeft hogere opbrengsten, is minder gevoelig voor kroonroest en is smakelijker. Dit zorgt voor een hogere opname, waardoor de koeien meer melk geven.

Klaver komt ten goede aan de kwaliteit van het gras door de binding van stikstof. Het gras geeft hogere opbrengsten, is minder gevoelig voor kroonroest en is smakelijker. Dit zorgt voor een hogere opname, waardoor de koeien meer melk geven.

Klaver komt ten goede aan de kwaliteit van het gras door de binding van stikstof. Het gras geeft hogere opbrengsten, is minder gevoelig voor kroonroest en is smakelijker. Dit zorgt voor een hogere opname, waardoor de koeien meer melk geven.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop