Wit struisgras, Agrostis stolonifera

Golfgreens vragen om veel aandacht en onderhoud, dat is een gegeven. Klimaat en ondergrond zijn belangrijke factoren voor gras. Verschillende grassoorten vragen om een verschillende benadering. De keuze voor de juiste grassoort en de daarbij behorende grasrassen is dan ook de belangrijkste beslissing die genomen moet worden voor een kwalitatief goede grasmat.

Wit struisgras

Wit struisgras is een gras dat uitstekend geschikt is voor golfgreens. Het is dus vanzelfsprekend dat de soort bestand is tegen zeer kort maaien (zelfs tot lager dan 3 mm! ). Wit struisgras heeft een fantastische aanblik en de spelkwaliteit op de green is zeer hoog. Wit struisgras is een cool-season grassoort en staat bekend om zijn fijne bladtextuur. Die fijne textuur is vereist voor een strakke green. Het komt voornamelijk voor in koele, vochtige regio’s. Het wordt echter ook steeds meer gebruik in warmere klimaatzones omdat het een beter putting oppervlakte geeft dan bijvoorbeeld het warm-season Bermudagrass.

 

Bladvorming

Wit struisgras heeft vliesachtige vaten en prominente nerven aan de bovenkant van het blad. Deze kenmerken maken dat het gras duidelijk te herkennen is. De bladeren zijn 2 tot 5 mm breed. Het tongetje wordt tot 6 mm lang, is min of meer driehoekig en minstens even lang als breed.

 

Wit struisgras vraagt om veel kennis en intensief onderhoud. Het grote verschil met gewoon struisgras is dat de ribben minder fijn zijn en dat de planten bovengrondse uitlopers (stolonen) vormen. Gewoon struisgras vormt op kleine schaal ondergrondse uitlopers (rhizomen). Door die bovengrondse uitlopers (stolonen) van wit struisgras bestaat het gevaar van veel viltopbouw. Dat kan tegen worden gegaan als het regelmatig wordt gedressed met zand, zodat het vilt gemengd blijft met voldoende zand. Teveel vilt zou zorgen voor een slechte doorworteling en dat kan weer tot voedingstekorten en verminderde wateropname leiden.

Wit struisgras, Agrostis stolonifera

Bodemstructuur

Een goed doorlatende toplaag met een meer dan voldoende voedingstoestand , een redelijke fijne bodemopbouw en voldoende zuur in combinatie met genoeg water zijn het meest geschikt voor wit struisgras. Erg dichte gronden zijn niet geschikt voor wit struisgras. Van nature komt wit struisgras het meest voor in bossen, bermen, natte weilanden, brakke veenweiden en oevers. Over het algemeen heeft het redelijk veel zon nodig en gedijt het ook goed op licht beschaduwde plekken

 

Hoge balsnelheid voor het beste spel

Een golfgreen wordt veel gebruikt en de balsnelheid moet top zijn. De balsnelheid is te meten met een zogenaamde Stimpmeter. 

Wilt u meer weten over de Stimpmeter en de hoge balsnelheid op greens, klik dan hier.

 

Ziektedruk

Van wit struisgras zegt men vaak dat het erg gevoelig is voor verschillende ziektes. Dollar spot, ronde plekkenziekte, rooddraad en brown patch zijn ziektes die vaak genoemd worden. Geen enkel ras is dan ook volledig resistent tegen ziektes. 

Voor meer informatie over ziektegevoeligheid van struisgras, klik hier.

Straatgras

Om straatgras tegen te gaan is er een soort nodig die snel opkomt en direct begint te groeien als het maar even kan. Wit struisgras heeft een agressieve groei en gaat de concurrentie aan met straatgras. Vooral onder hoge temperaturen gaat dit goed, want straatgras staat dan onder stress. 

Voor meer informatie over straatgras, klik hier.

Meer weten over struisgras?

Voor meer informatie over struisgras kunt u hier klikken. 

Vind een dealer bij
u in de buurt
Verkooppunten
terug