Gras&KringloopWijzer

Gras de sleutel voor een succesvolle KringloopWijzer

 

De KringloopWijzer en gras zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Goed gras is essentieel voor een efficiënte mineralen benutting in de bodem. Bovendien levert goed grasland een hoge gewasopbrengst waardoor melkveehouders meer mest kunnen plaatsen op eigen land of meer koeien kunnen melken per hectare.